Парцели Промишлени Горна баня

Намерени имоти: 2
  • намира се близо до ул.Обзор; 30% плътност; кинт 1,2; лесен...
  • попада в зона за обществено обслужване и озеленяване; плътност...