Парцели Обезщетение

Намерени имоти: 3
  • УПИ; лице 18 м.; зона - Жс; имота е с достъп и инфраструктура;...
  • УПИ; лице - 34 м.; терена е с правилна правоъгълна форма;...

  • УПИ; лице 15 м.; лесен достъп; инфраструктура; плътност 40%;...