Парцели Спорт и Атракция гр. Банкя

Намерени имоти: 1
  • лице 59 м.; терена попада в две зони - СА1 с 20% плътност и...