Имотен регистър

Къде можете да получите онлайн данни за имот

Къде можете да получите онлайн данни за имот

28.01.2021 12:15

Шест нови електронни услуги, предоставяни от службите по вписвания вече са достъпни чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/. С реализирането им се финализира проектът за надграждане на Имотния регистър, който е част от Стратегията за развитие на електронното управление в администрацията на страната.

 

Новите услуги са:

Издаване на заверен препис...

Прочети повече
Отпада задължението на хората при сделка с имот да я декларират в общината и още куп облекчения

Отпада задължението на хората при сделка с имот да я декларират в общината и още куп облекчения

25.06.2020 12:51

Едно хубаво новъведение, което определено ще облекчи доста хора.

Административната тежест ще бъде премахната след приемане на наредба на Министерството на правосъдието, казва изпълнителният директор на Агенцията по вписванията

- Г-жо Козарева, на 27 юли стартира единен портал, който обединява сайтовете на Имотния, Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с...

Прочети повече