Ако ви предстои продажба на имот или автомобил трябва да знаете това, защото няма да може да го продадете

Ако ви предстои продажба на имот или автомобил трябва да знаете това, защото няма да може да го продадете

17.07.2018 12:58

Ако ви предстои продажба на имот или на личен автомобил, необходимо е да знаете, че не бихте могли да осъществите сделка, ако не си плащате здравните осигуровки.

Спорните поправки приети преди години в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс оставят стотици граждани в положение да плащат осигуровки за пет години назад, за да продадат имота или колата си. В противен случай нотариусите не поставят подписа си под документ за покупко-продажба. Обичайно разбират за задълженията си от самите нотариуси, които отказват да парафират сделката. Така, ако имате имот който смятате да продадете за 60 хил. евро, необходимо е да предвидите сума около 1250 лв., да я платите незабавно и едва тогава да пристъпите към реализиране на сделката. Декларациите, които се предоставят пред нотариуса са по чл. 264, ал.1 и ал.4 от ДОПК и чрез тях собственикът удостоверява, че няма както неплатени задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, така и задължения, подлежащи на принудително събиране.


Българите в чужбина са залети от имейли за здравни задължения

В последните месеци българите отишли да работят в чужбина са залети от имейли за незабавно плащане на пропуснати здравни осигуровки. Някои от тях са заминали преди повече от пет години и с изненада забелязват, че здравното им осигуряване в България е активно. Получилите уведомления от НАП граждани са принудени да плащат здравни осигуровки в България със задна дата, въпреки че плащат не малки месечни суми за същото осигуряване в чужбина. В съобщенията си НАП им поставят условие в определен срок да погасят задълженията си и повечето граждани, притеснени от евентуални последствия погасяват вноските си. Въпреки, че практиката на двойното осигуряване в различни държави е противозаконна никой не следи кои граждани са се пренесли извън България и дали не плащат за здравеопазване в друга държава.


Ако отивате на работа в чужбина, уведомете НАП

Масова е практиката, гражданите да заминават в чужбина и да мислят, че след като се осигуряват в друга държава, осигуровките им в родината ще бъдат прекратени автоматично. Пребиваващите в чужбина българи, трябва да знаят, че подаването на заявление за прекратяване на здравното им осигуряване в България е задължително.

За да избегнете натрупването на задължения към НАП, непременно необходимо е да спазите срок за подаване на документа. Заявлението се подава при условие, че ще пребивавате извън страната повече от 183 дни за всяка календарна година.


Имайте предвид, че документът по чл. 40 от Закона за здравното осигуряване се подава предварително. Към него е задължително да приложите декларация по образец, изготвен от НАП, за датата на напускане на страната. Двата документа се подават в НАП по местоживеене лично или чрез пълномощник. Ако имате електронен подпис, можете да го използвате, като подадете заявлението по електронен път.
 

Сподели новината

Тагове