Склад Хале БРЕЗНИК

Намерени имоти: 1
  • УПИ - 5500 кв.м. в промишлена зона. Сграда - 432 кв.м.;...