Парцели за обществено обслужване с. Панчарево

Намерени имоти: 2
  • ПИ; зона - 0З2; имота е на асфалтов път; делим; плътност 20%;...
  • УПИ; лице 22 м.; за имота има одобрен проект с РЗП = 1400...