Парцели за обществено обслужване с. Волуяк

Намерени имоти: 1
  • УПИ; лице 30 м.; зона - Жм; терена е сума от две УПИ-та /811...