Парцели Промишлени Слатина

Намерени имоти: 5
  • ПИ; градоустройство - Пс; попада в промишлена зона; 55%...
  • УПИ; градоустройство - ПМС; плътност 50%; кинт 1,5; РЗП 876...
  • ПИ; зона - Пмс; терена граничи с влакова линия; плътност 50%;...
  • ПИ; зона Пс; имота е в района на ВТУ "Т.Каблешков;...
  • ПИ; зона Пс; имота е в района на ВТУ "Т.Каблешков;...