Парцели Промишлени с. Доброславци

Намерени имоти: 3
  • земеделска земя; градоустройство - СМФ; 40% плътност; кинт...
  • земеделска земя; градоустройство - Пмс; имота попада в ТКЗС;...
  • земеделска земя; лице 53 м.; имота попада в зона със специален...