Парцели Къщи с. Герман

Намерени имоти: 1
  • земеделска земя; зона - Жмд; имота попада в жил. зона с...