Имоти за продажба в София

Намерени имоти: 814
 • ПИ; имота се намира до оградата на военните; влиза се от...
 • ПИ; имотите са 4 броя; зоната е 0031; 30% плътност; 1,2 кинт;...
 • УПИ; имота е разработен; голямо лице на асфалтовия път за...
 • имота попада в жилищна зона; 20% плътност; 0,6 кинт; кота...
 • ПИ; имота се намира в бившето ТКЗС; зоната е Пмс; 50%...
 • земеделска земя; лице 50 м.; имота се намира на първа линия на...
 • земеделска земя; градоустройство - Жм; имотът е ъглов; лице -...
 • попада в зона за обществено обслужване и озеленяване; плътност...
 • ПИ; имота има лице на главен път и на пътя към складовете на...
 • ПИ; градоустройство - Пс; попада в промишлена зона; 55%...
 • УПИ; промишлена зона; 50% плътност; кинт 1,5; излиза на голям...
 • ПИ; градоустройство - СМФ2; намира се зад "Лукойл";...
 • земеделска земя; голямо лице на главен път; намира се по...
 • земеделска земя; градоустройство: 40% от имота попада в зона -...
 • градоустройство Пмс; имот на два пътя; лице - 60 м.; 50%...
 • ПИ; смесена многофункционална зона 2; плътност 60%; кинт 1,2;...
 • УПИ; имота се намира пред стадион "Локомотив"; лице...
 • ПИ; имота е в чертите на бившето ТКЗС; промишлена зона; 50%...
 • УПИ; имота попада в зона с 60% плътност; кинт 3,5; РЗП 18480...
 • ПИ в близост до ул. Емилиян Станев, дотъп от Черни връх или...

 • ПИ; попада в зона ОО31; 30% плътност; кинт 1,2; на 100 м. от...
 • ПИ; градоустройство - СМФ2; сума от три имота; намират се...
 • УПИ; градоустройство - ПС; лице 70 м. на главна улица;...
 • ПИ; градоустройство - Пс; имота попада в промишлена зона; 55%...