Парцели Спорт и Атракция Витоша

Намерени имоти: 2
  • ПИ, попадащ в зона Зп в масива между кв. Витоша и кв....

  • Поземлен имот попадащ в зона за парк, спорт, водни площи и...