Заведение Изток

Намерени имоти: 1
  • Нощен бар с отделен вход. Търговска зала- амфитеатрална с...