Имоти за продажба в София

Намерени имоти: 814
 • поземлен имот; лице - 61 м.; попада в зона за...
 • зедемеделска земя; имота може да се увеличи до 716 кв.м.;...
 • след разширяването на Околовръстен път - ляга на пътя; зоната...
 • лице на асфалтов път - 45,63 м.; намира се на 150 м. от...
 • попада в зона за жилищно застрояване; граничи с пътя покрай...
 • намира се близо до ул.Обзор; 30% плътност; кинт 1,2; лесен...
 • земеделска земя; в зона на промишлено строителство; 60%...
 • попада в зона СМФ2; 40% плътност; 1,2 кинт; лице - 40 м.;
 • земеделска земя; на 70 м. от Ботевградско шосе; 60% плътност;...
 • смесена многофункционална зона; плътност 40%; кинт 1,2; лице...
 • УПИ; имота попада в зона ЖМ2; плътност 30%; кинт 1; кота...
 • промишлен парцел на два пътя; лице на единия - 60 м., а на...
 • земеделска земя; лице на Ботевградско шосе - 45 м.; мястото в...
 • намира се по новия път към новия терминал; плътност 50%; кинт...
 • попада в зона Пмс; лице на Ломско шосе; плътност 50%; кинт...
 • попада в Пмс - промишлено-складова зона; плътност 50%; кинт...
 • промишлен имот; плътност 40%; кинт 1,2; може да се увеличи с...
 • 60% плътност; 3,5 кинт; лице на Околовръстен път; на 300 м. от...
 • земеделска земя; градоустройство - СМФ; 40% плътност; кинт...
 • попада в три зони - СМФ1 - плътност 40%; кинт 2; спорт и...
 • попада в смесена многофункционална зона; плътност 60%; кинт...
 • голямо лице; може да се закупи по-малка квадратура; попада в...
 • земята може да се продава в по-малки квадратури; попада в зона...
 • 55% плътност; кинт 1,5; промишлено-складова зона; до...