Имоти за продажба в София

Намерени имоти: 814
 • лице - 200 м.; попада в промишлена зона; 50% плътност; кинт -...
 • ПИ; лице на Ботевградско шосе, м/у отбивката за Кремиковци и...
 • ПИ; лице - 80 м. на Кремиковско шосе, на 100 м. от...
 • мястото има лице на Околовръстен път - 70 м.; пътят в тази си...
 • мястото може да се увеличи с още 1500 кв.м.; попада в зона -...
 • в момента земята попада в зона без право на застрояване; има...
 • Имотът се намира на първа линия на Околовръстния път - северна...
 • промишлен парцел; 60% плътност; кинт 1,2; за зони тангиращи...
 • на първа линия на Окъловръстния път - Северна тенгента и пътя...
 • намира се близо до ул.Обзор; 30% плътност; кинт 1,2; лесен...
 • попада в зона за жилищно застрояване; граничи с пътя покрай...
 • лице на асфалтов път - 45,63 м.; намира се на 150 м. от...
 • след разширяването на Околовръстен път - ляга на пътя; зоната...
 • зедемеделска земя; имота може да се увеличи до 716 кв.м.;...
 • поземлен имот; лице - 61 м.; попада в зона за...
 • мястото е в непосредствена близост с международен път Е80;...
 • ПИ; намира се в чертите на бившето ТКЗС; 50% плътност, кинт...
 • УПИ; имота попада в зона ЖМ2; плътност 30%; кинт 1; кота...
 • смесена многофункционална зона; плътност 40%; кинт 1,2; лице...
 • земеделска земя; на 70 м. от Ботевградско шосе; 60% плътност;...
 • попада в зона СМФ2; 40% плътност; 1,2 кинт; лице - 40 м.;
 • земеделска земя; в зона на промишлено строителство; 60%...
 • земеделска земя; лице на Ботевградско шосе - 45 м.; мястото в...
 • промишлен парцел на два пътя; лице на единия - 60 м., а на...