Имоти за продажба Парцели Промишлени София Горни Лозен

Намерени имоти: 8
  • ПИ; намира се в чертите на бившето ТКЗС; 50% плътност, кинт...
  • земеделска земя; зона СМФ2; имота е с плътност 40%; кинт 2;...
  • ПИ; около 4 дка. от имота попадат в зона СМФ2 с 40% плътност и...
  • място с построено хале от железобетон - 1000 кв.м., височина -...
  • ПИ; имота е близо до Околовръстен път и ул. Патриарх Герман;...
  • ПИ; имота има голямо лице на Лозенски път; зона - Смф2; виза...
  • зона - Смф2; плътност 40%, кинт 1.5; след регулация, парцела...
  • ПИ; имота има голямо лице на Лозенски път; до имота има ток и...