Имоти в страната

Намерени имоти: 222
 • ПИ; имотът е в застроителни граници; близо до ЖП линия; газ;...
 • имотът е на главния път от "Побит камък" до...
 • земеделска земя; за жилищно строителство; около имота е...
 • земеделска земя; имотът попада в зона Жм; намира се до...
 • на 13 км. от София; сграда за ремонт - 120 кв.м.; на асфалтов...
 • земеделска земя; имотът се намира близо до конната база в...
 • земеделска земя; имотът е близо до ТКЗС; до асфалтов път;...
 • земеделска земя; имотът е с лице на полски път - 40м.; намира...
 • земеделска земя; на 90 м. от асфалт; СМФ2д; близо до...
 • местност "Голи Връх"; замеделска земя; имотът е от...
 • лице - 60 м. на асфалт; на 23 м. от София; ток; вода на 30 м.;
 • Земеделска земя; промишлена зона; намира се на север от ТКЗС;...
 • земеделска земя, подходяща за промишлени цели; намира се на...
 • Имота е на две улици; асфалт и макадам; около него е...
 • УПИ; намира на пътя за Костинброд, преди ЖП прелеза; на 300 м....
 • земеделска земя; намира се в местността "Новините";...
 • триетажна къща в архитектурно-историческия резерват “Боженци”;...
 • двуетажна плевня в с.Боженци; с готови проекти за адаптирането...
 • хотелски комплекс "Палмите"; на главния път...
 • земеделска земя; имотът е близо до параклиса; има сервитут в...
 • земеделска земя; лице - 51 м.; имотът е с правилна форма;...
 • м.Мадаков камък; близо до ЖП линия; асфалт; масив 33; лице -...
 • масив 10; няма сервитутни ограничения; коментар на цената;
 • масив 63; лице - 26 м.; към дъното имотът се разширява; към...