Имоти ще се отчуждават само на пазарни цени


Правителството се опита да въведе ясни критерии за оценяването на имотите при отчуждаването им за държавни нужди и обвърза компенсациите на собствениците с пазарните цени. С поправки в Закона за държавната собственост за първи път се дава определение на т.нар. равностойно парично обезщетение, което трябва да получи всеки гражданин или юридическо лице, ако собствеността му бъде отнета заради изграждането на инфраструктурни обекти.

Според проекта обезщетението ще става по действителни пазарни цени. Това ще е средната цена на сделките с имоти, регистрирани в местната служба по вписванията през последната година. Отчуждаванията стават само с решение на правителството или със заповед на областните управители. Те предлагат на гражданите обезщетение за имота им според оценка на лицензиран експерт. Масовата практика в момента е предложените суми да се обжалват пред съда. Тогава магистратите назначават нов експерт, който да прецени дали паричната компенсация наистина е равностойна на отнетия имот. Всеки от оценителите обаче използва различен метод и изхожда от различни критерии и затова сега те се уеднаквяват и празнотата в закона се запълва, обясниха от пресслужбата на правителството.

“Целта е да се преодолее превратното тълкуване на закона от вещите лица. Сега има такъв проблем, че в съда нормалната оценка на имотите се увеличава с 30-40 пъти и например имот, който на практика няма никаква стопанска стойност, се оказваше, че струва колкото имот в центъра на София”, обясни министърът на регионалното развитие Асен Гагаузов. “Заради този проблем сумата, която беше определена за отчуждаването на имоти покрай автомагистрала “Люлин”, трябваше да бъде увеличена около 40 пъти, за да може да се действа при евентуални такива решения на съда. Това вреди на държавата”, заяви той. Според Гагаузов новите критерии ще гарантират на собствениците на отчуждени имоти възможно най-справедливата компенсация.

След влизането в сила на поправките за равностойно обезщетение ще се счита това, в което е отчетено предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, на базата на който се отчуждават. Според правителството оценката трябва се прави според това каква е била стойността на даден терен, преди да е станало ясно, че ще е необходим на държавата, а не да се вдига заради предстоящата инвестиция в него. Без държавната инициатива за изграждане на определен обект - пътища, комуникации, канализация, частните имоти биха останали с непроменено предназначение и цена, пише в мотивите на кабинета. При определянето на компенсацията ще се сравняват пазарните цени на имотите, които са в близост до отчуждавания и са със сходни показатели. В големите градове с районно деление това са имотите от същия район, а за другите - от същия квартал. Когато се отчуждават земеделски земи и гори, оценката ще се ориентира по цените на парцели от същото землище или горски фонд.

С поправките се въвеждат и нови изисквания към оценителите на имоти. Те, освен че трябва да имат образование и квалификация и документ за тях, ще трябва да имат добра репутация и поне три години професионален опит в оценяването на имоти. Освен това за първи път се забранява на шефовете на дирекции в администрацията да купуват имотите, които са им поверени, или да правят замени с тях. Досега забраната важеше само за шефовете на дирекции в Министерския съвет, министрите, ръководителите на агенции и техните заместници, както и за главните секретари.

Публикация на 2016-05-25 21:54:41
Източник:


Подобни новини:

ТЪРСЕНЕ